Drukuj
Sty
31

Rekrutacja na XVI edycję SzPU CEDR

Zapraszamy chętnych na XV edycję
Szkolenia w dziedzinie uzależnienia

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju informuje, że Szkolenie w dziedzinie uzależnienia CEDR otrzymało rekomendacje Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na realizację szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

W związku z tym, miło Nam poinformować, że rozpoczynamy właściwy nabór na XVI edycję Szkolenie w dziedzinie uzależnienia CEDR.Rekrutacja

Aby dokonać zapisu należy:

1. wypełnić on-line kwestionariusz kandydata

2. wydrukować wypełniony formularz i uzupełnić w pozycji 7 pieczątki i podpisy Zakładu pracy (w przypadku trudności ze znalezieniem zatrudnienia bądź wolontariatu CEDR współpracuje z: WOTUW Stanomino/WOTUW Stalowa Wola i pomaga chętnym w znalezieniu takiego zatrudnienia/wolontariatu)

3. popisać kwestionariusz i wymagane przepisami prawa oświadczenia

4. dokonać opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł na konto podane w kwestionariuszu

5. kwestionariusz wraz z wymaganymi kopiami dokumentów należy  przesłać listownie na adres : Biuro Obsługi Studenta CEDR sp. z o.o. Borówno 78, 58-379 Czarny Bór

6. Po zakwalifikowaniu kandydata, CEDR prześle listownie zaproszenie do udziału

w Szkole

7. Po spełnieniu powyższych wymagań każdy student otrzyma  dostęp do Indywidualnego Konta Studenta na którym znajdzie materiały dydaktyczne.


Terminy

Poprawiony dokładny harmonogram zajęć Edycji XVI - Szkolenie w dziedzinie uzależnienia

 


Koszt uczestnictwa

DYDAKTYKA: 8.500 zł

opłata rejestracyjna 500 zł zostaje odliczona od kwoty dydaktyki

Student przed  rozpoczęciem zajęć podpisuje z CEDR umowę o naukę, która określa harmonogram płatności (12 rat)

 

POBYT – Student (od na sesjach III-XII) organizuje sobie nocleg oraz wyżywienie we własnym zakresie,

w przypadku trudności oferujemy pomoc w znalezieniu noclegów.

Koszt pobytu na zjazdach treningowych (nocleg oraz wyżywienie) wynosi 600 zł/trening

(ze względu na specyfikę zajęć pobyt jest obowiązkowy). Zostanie on doliczony do umowy.

 

 

Miejsce zajęć wykładowo-seminaryjnych – sesje III– XII

Jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli na przeprowadzenie zajęć stacjonarnych to zjazdy odbędą się w Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Jeruzalem" ul. Wałbrzyska 15 58-400 Kamienna Góra. W innym wypadku zajęcia przeprowadzone będą w trybie on-line.

 

Miejsce zajęć treningowych – sesja I–II

Treningi odbędą się w Ośrodku Pomocy Psychologicznej "Leśniczówka" ul. Jana Kilińskiego 14, 58-370 Boguszów Gorce.

 

Informacje

Więcej informacji na temat procesu rekrutacji udziela Biuro Obsługi Studenta

tel. 784 106 877

 

Uwaga ważne informacje dotyczące procesu certyfikacji

Instruktorem terapii uzależnień mogą być osoby które: posiadają wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe.

Specjalistą terapii uzależnień mogą być osoby które: posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osoby, które uzyskały tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Studenci kwalifikowani są na właściwą ścieżkę po analizie dokumentów złożonych w procesie rekrutacji a więc: kwestionariusza osobowego oraz dokumentów potwierdzających ukończenie kierunku studiów, na którym osoba składająca wniosek uzyskała tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osoby, które uzyskały tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia lub dokumentu potwierdzającego uzyskanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

Sprawdź status

Status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień/ Instruktora Terapii Uzależnień nadaje KBPN.

Link do strony oraz zarządzenia Dyrektora KBPN poniżej:
www.kbpn.gov.pl/portal?id=9700196