Drukuj
PDF
Lis
13

Harmonogram edycji XIV - 2018 / 2019

Numer sesji Temat sesji Termin sesji Ilość godzin edukacyjnych
Treningi Wykłady Warsztaty
1 Trening interpersonalny 10-14.12.2018 50
2 Trening intra psychiczny 14-18.01.2019 50
3 Psychologia kliniczna i osobowości 11-15.02.2019 29 30
4 Podstawy pomocy psychologicznej 11-16.03.2019 10 49
5 Psychopatologia uzależnień 08-13.04.2019 21 38
6 Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej 13-18.05.2019 12 47
7 Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej II 10-15.06.2019 59
8 Psychoterapia grupowa 15-20.07.2019 10 49
9 Psychoterapia współuzależnienia 19-24.08.2019 10 49
10 Rodzina z problemem uzależnień 16-21.09.2019 23 36
11 Uzależnienie od narkotyków 21-26.10.2019 8 51
12 Przemoc – Strategie pracy z ofiarą i sprawcą 18-23.11.2019 10 49
RAZEM 100 133 457