Drukuj
PDF
Gru
01

Harmonogram edycji XII - 2017

Numer sesji Temat sesji Termin sesji Ilość godzin edukacyjnych
Treningi Wykłady Warsztaty
1 Trening interpersonalny 16-20.01.2017
Do odrobienia
50
2 Trening intra psychiczny 20-24.02.2017
Do odrobienia
50
3 Psychologia kliniczna i osobowości 27.03-01.04.2017 29 30
4 Podstawy pomocy psychologicznej 18-23.04.2017 10 49
5 Psychopatologia uzależnień 22-27.05.2017 21 38
6 Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej 26.06-01.07.2017 12 47
7 Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej II 17-22.07.2017 59
8 Psychoterapia grupowa 21-26.08.2017 10 49
9 Psychoterapia współuzależnienia 11-16.09.2017 10 49
10 Rodzina z problemem uzależnień 09-14.10.2017 23 36
11 Uzależnienie od narkotyków 06-11.11.2017 8 51
12 Przemoc – Strategie pracy z ofiarą i sprawcą 11-16.12.2017 10 49
RAZEM 100 133 457