Drukuj
PDF
Lis
01

Harmonogram edycji XI - 2016

Numer sesji Temat sesji Termin sesji Ilość godzin edukacyjnych
Treningi Wykłady Warsztaty
1 Trening interpersonalny 19-23.09.2016
Do odrobienia
50
2 Trening intra psychiczny 10-14.10.2016
Do odrobienia
50
3 Psychologia kliniczna i osobowości 21-26.11.2016 29 30
4 Podstawy pomocy psychologicznej 05-10.12.2016 10 49
5 Psychopatologia uzależnień 09-14.01.2017 21 38
6 Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej 13-18.02.2017 12 47
7 Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej II 13-18.03.2017 59
8 Psychoterapia grupowa 24-29.04.2017 10 49
9 Psychoterapia współuzależnienia 15-20.05.2017 10 49
10 Rodzina z problemem uzależnień 12-17.06.2017 23 36
11 Uzależnienie od narkotyków 10-15.07.2017 8 51
12 Przemoc – Strategie pracy z ofiarą i sprawcą 07-12.08.2017 10 49
RAZEM 100 133 457