Drukuj
PDF
Lis
01

Harmonogram edycji X - 2015/2016

Numer sesji Temat sesji Termin sesji Ilość godzin edukacyjnych
Treningi Wykłady Warsztaty
1 Trening interpersonalny 21-25,09.2015 50
2 Trening intra psychiczny 19-23.10.2015 50
3 Psychologia kliniczna i osobowości 23-28.11.2015 29 30
4 Podstawy pomocy psychologicznej 14-19.12.2015 10 49
5 Psychopatologia uzależnień 11-16.01.2016 21 38
6 Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej 08-13.02.2016 12 47
7 Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej II 07-12.03.2016 59
8 Psychoterapia grupowa 04-09.04.2016 10 49
9 Psychoterapia współuzależnienia 09-14.05.2016 10 49
10 Rodzina z problemem uzależnień 06-11.06.2016 23 36
11 Uzależnienie od narkotyków 04-09.07.2016 8 51
12 Przemoc – Strategie pracy z ofiarą i sprawcą 08-13.08.2016 10 49
RAZEM 100 133 457