Drukuj
PDF
Lis
28

Literatura

Lista lektur do pobrania

LITERATURA:

SESJA III:

 1. Alford B. A., Beck A.T.: Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. WUJ 2005.

 2. Beck A. T., Freeman A., Davis D.: Terapia poznawcza zaburzeń osobowości, WUJ 2005.

 3. Beck J.: Terapia poznawcza, WUJ 2007.

 4. Beck J.: Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. WUJ 2012.

 5. Bętkowska-Korpała B. Osobowościowe uwarunkowania dynamiki zdrowienia u osób uzależnionych od alkoholu. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2013

 6. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk 2003 – rozdz. 4, 5, 6, 9, 12 (obraz kliniczny psychoz)

 7. Carson R., Butcher J. N. Mineka S.: Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie. GWP, Gdańsk 2003.

 8. Chodkiewicz J., Gąsior K. (red.): „Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu”. Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2013

 9. Cierpiałkowska, L., Ziarko, M.:Psychologia uzależnień – alkoholizm. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.

 10. Dąbrowska K.: Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień. TUW nr 1,2/2007

 11. Erikson C.K., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

 12. Feltham C., Horton J.:Psychoterapia i poradnictwo. T. 1 i 2. GWP, Sopot 2013.

 13. Gerstman S.: Rozmowa i wywiad w psychologii, PWN 1980.

 14. Grzesiuk L.(red.):Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. PWN, 1995

 15. Habrat B.: Organizm w niebezpieczeństwie. PARPA, Warszawa 1998.

 16. Hall C., Lindzey G.: Teorie osobowości, PWN 2002.

 17. Jones C., Shillito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L.: Co wolno, a czego nie wolno terapeucie.GWP, Gdańsk 2005

 18. Kaczmarczyk I.: Wspólnota AA w Polsce, WPiK, Warszawa 2008.

 19. Kempiński A.: Poznanie chorego, PZWL 1989.

 20. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10, IPN, 2000.

 21. Klingemann J.: Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Wyd. UW. Warszawa 2010.

 22. Klimański K.: Współczesna psychopatologia. Ksiegarnia Akademicka, Kraków 2002.

 23. Meyer R. Psychopatologia Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2003.

 24. Miller P., Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. WUW 2013.

 25. Millon T.., Davis R., Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. IPZ Warszawa 2005.

 26. Nowiński J., Baker S., Carroll K Przygotowanie do programu dwunastu kroków PARPA, 1995.

 27. Psychiatria, t. 1 i 2, Red. Bilikiewicz , Pużyński S., Wiórka S., Robakowski, Urban i Partner, 2001.

 28. Rozwiązywanie Problemów Alkoholowychwww.parpa.pl– Akty prawne

 29. Scully J.H.: Psychiatria, Urban i Partner, 2003.

 30. Seitz F.C.: Medycyna behawioralna, PARPA, Warszawa 2002.

 31. Seligman M., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań : Zysk i S-ka Wyd.

 32. Sęk H. Psychologia kliniczna Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

 33. Sheridan Ch., Radmacher S.: Psychologia zdrowia, IPZ, Warszawa, 1998

 34. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA

 35. Uszkodzenie płodu wywołane alkoholem, Wydawnictwo PARPA, Warszawa, 1998

 36. Wieczne dziecko, płyta CD PARPA 2007

 37. Wojnar M. , Brower K. : Neurobiologiczne mechanizmy uzależnienia. W: Uzaleznienie od Narkotyków, rdz 7, 105-127. , rdz. 9 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Warszawa 2012

 38. Woronowicz B., Bez tajemnic o uzależnieniu i leczeniu, IPiN, Warszawa 2003.

 39. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd. Media Rodzina, Warszawa 2009.SESJA IV:

 1. Alford B. A., Beck A.T.: Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. WUJ 2005.

 2. Beck J.: Terapia poznawcza, WUJ 2007.

 3. Beck J.: Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. WUJ 2012.

 4. Connors G.J., DiClemente C.C.,Velasquez M.M., Donovan D.M.: Etapy zmiany w terapii uzależnień. Kraków: WUJ 2015

 5. Corey G.: Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka. 2005

 6. Czabała Cz.: Czynniki leczące w psychoterapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

 7. Dąbrowska K.: Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień. TUW nr 1,2/2007

 8. Enright J.: Pomaganie bez oporu(red. J.Santorski;ABC psychologicznej pomocy, JS&AW 1993.

 9. Feltham C., Horton I.: Psychoterapia i poradnictwo. T. 1 i 2. Gdańsk: GWP 2013.

 10. Fengler J.: Pomaganie męczy, Gdańsk 2000.

 11. Frankl V.: Homo patiens, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971.

 12. Gelso Ch.; Jeffrey Hades, Relacja terapeutyczna, GWP 2004.

 13. Gilbert M.; Evans K.: Superwizja w psychoterapii, GWP 2004.

 14. Greenberger D. , Padesky Ch.: Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. WUJ 2005

 15. Grzesiuk L.(red.):Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. PWN, 1995

 16. Heaton J. A: Podstawy umiejętności terapeutycznych, GWP 2003.

 17. Johnson D.: Podaj dłoń. IPZiT, 1992.

 18. Jones C., Shillito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L.: Co wolno, a czego nie wolno terapeucie.GWP, Gdańsk 2005

 19. Klingemann J.: Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Wyd. UW. Warszawa 2010.

 20. Kokoszka A.: Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej. WUJ 2009.

 21. Kottler J.: Opór w psychoterapii, GWP 2003.

 22. Kottler J.: Skuteczny terapeuta, GWP 2003.

 23. Mellibruda J.: Ja-Ty-My, IPZ 2003.

 24. Miller P., Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. WUW 2013.

 25. Okun B.: Skuteczna pomoc psychologiczna. IPZ, Warszawa 2002.

 26. Prochaska J. O., Norcross J. C., Systemy psychoterapeutyczne IPZ Warszawa 2006.

 27. Szczukiewicz P.: O pomaganiu i psychoterapeutach, Lublin 2005.

 28. Sheridan Ch., Radmacher S.: Psychologia zdrowia, IPZ, Warszawa, 1998

 29. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA

 30. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd. Media Rodzina, Warszawa 2009.SESJA V:

 1. Alford B. A., Beck A.T.: Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. WUJ 2005.

 2. Beck A., A. Freeman , D. Davis: Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. WUJ 2005.

 3. Beck J.: Terapia poznawcza, WUJ 2007.

 4. Beck J.: Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. WUJ 2012.

 5. Bieńkowski P., Habrat B., Jarema M., Mierzejewski P., Samochowiec J., Wojnar M., Rybakowski J.:„Długoterminowa farmakoterapia wspierająca utrzymywanie abstynencji lub zmniejszająca spożycie alkoholu u osób uzależnionych od alkoholu. Zalecenia Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU) i Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP).” Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, Nr 3–4, s. 133–139.

 6. Brown S.: Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia. PZWL, Warszawa 1990.

 7. Bętkowska-Korpała B. (red.):Uzależnienia w praktyce klinicznej – zagadnienia diagnostyczne.Wydawnictwo PARPAMEDIA, Warszawa 2008.

 8. Chodkiewicz J. : Odbić się od dnia? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Łódź UŁ 2012

 9. Chodkiewicz J. : Głód alkoholu - konceptualizacja, wybrane modele i metody pomiaru. Alkoholizm i Narkomania 2014

 10. Chodkiewicz J., Ziółkowski M., Czarnecki D., Gąsior K., Juczyński A., Biedrzycka A., Nowakowska-Domagała K.:„Głód alkoholu i jego determinanty. Doniesienie wstępne.” Polskie Forum Psychologiczne, 2015, 20(4): 467-483.

 11. Cierpiałkowska L.: Psychopatologia. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

 12. Cierpiałkowska L., Ziarko : Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa: Wyd. Łośgraf

 13. Connors G.J., DiClemente C.C.,Velasquez M.M., Donovan D.M.: Etapy zmiany w terapii uzależnień. Kraków: WUJ 2015

 14. Cooper M., Todd G., Wells A.: Bulimia program terapii, Wydawnictwo Zysk i S –ka, 2000.

 15. Daley D.C., Moss H., Campbell F.: Podwójne zaburzenia. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP, Warszawa 1995.

 16. Dąbrowska K.: Odwyk z przymusu. TUW nr 6/2007

 17. Dąbrowska K.: Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień. TUW nr 1,2/2007

 18. Dąbrowska K., Łukowska K. (2014).:Zadania i kompetencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Remedium.

 19. Erikson C. : Nauka o uzależnieniach. Warszawa UW 2010

 20. Feltham C., Horton J.:Psychoterapia i poradnictwo. T. 1 i 2. GWP, Sopot 2013.

 21. Fudała J.: Czy twoje picie jest bezpieczne? Warszawa: PARPAMEDIA 2007

 22. Fudała J.: Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie. Warszawa: PARPAMEDIA 2008

 23. Gilbert M.; Evans K.: Superwizja w psychoterapii, GWP 2004.

 24. Goldstein E. G. Zaburzenia z pogranicza Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2003.

 25. Greenberger D. , Padesky Ch.: Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. WUJ 2005

 26. Grzesiuk L.(red.):Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. PWN, 1995

 27. Habrat B. Szkody zdrowotne spowodowane alkoholem. Wyd. Springer PWN, Warszawa 1996.

 28. Habrat B.: Typologia alkoholizmu - nowsze badania, doświadczenia europejskie. W: Alkohol a Zdrowie – Typologia alkoholizmu, PARPA, 2000

 29. Habrat B., Waldman W., SeinAnand J.:„Postepowanie w alkoholowych zespołach abstynencyjnych.”Przegląd Lekarski, 2012, 69(8): s. 470-476.

 30. Iwanicka K., Olajossy M. (2015). „Koncepcje tzw. głodu alkoholu.”Psychiatria Polska, 49(2): 295-304.

 31. Johnson V.: Od jutra nie pije. IPZiT, Warszawa 1992.

 32. Jones C., Shillito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L.: Co wolno, a czego nie wolno terapeucie.GWP, Gdańsk 2005

 33. Kaczmarczyk I.: Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2008

 34. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10, IPN, 2000.

 35. Klingemann J.: Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Wyd. UW. Warszawa 2010.

 36. Klimkiewicz A., Klimkiewicz J., Jakubczyk A., Kieres - salomoński I., Wojnar M. : Współwystępowanie uzależnienia od alkoholu z innymi zaburzeniami psychicznymi. Część I, Część II Psychiatria Polska, 2015

 37. Leonard K.E., Blane H.T.: Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych. PARPA, Warszawa 2003.

 38. Lis K.: „Wpływ spożywania alkoholu etylowego na wyniki badań laboratoryjnych.” W: Alkoholizm i Narkomania,2009, t. 22 nr 1.

 39. Lindenmeyer J., Ile możesz wypić?, GWP, Gdańsk 2007.

 40. Meder J.: Pacjenci z podwójną diagnozą. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne, Biblioteka Psychiatrii Polskiej, 2004.

 41. Miller P., Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. WUW 2013.

 42. Psychiatria, t. 1 i 2, Red. Bilikiewicz , Pużyński S., Wiórka S., Robakowski, Urban i Partner, 2001.

 43. Raytek H.S., Morgan T.J. Chung N.M. Interwencje poznawczo-behawioralne w nadużywaniu alkoholu i uzależnieniu. W: Psychoterapia poznawcza red. M.A.Reinecke, D.A.Clark GWP 2005.

 44. Rosenhan L.,. Seligman M.E.P: Psychopatologia. Zysk i spółka, Poznań.

 45. Scully J. H.: Psychiatria, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2003

 46. Sheridan Ch., Radmacher S.: Psychologia zdrowia, IPZ, Warszawa, 1998

 47. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA

 48. Terapia Uzależnienia i WspółuzależnieniaWydanie Specjalne 2007 (najważniejsze artykuły z lat 2002-2006, do pobrania ze strony www.tuiw.pl w formacie PDF lub do otrzymania w PARPA). Pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA.

 49. William M., Munoz R.F.: Picie kontrolowane. Sposoby na umiarkowanie, PARPA, Warszawa 2006.

 50. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd. Media Rodzina, Warszawa 2009.

 51. Woydylło E.: Wyzdrowieć z uzależnienia. IPiN, Warszawa 2004.

SESJA VI:

 1. Alford B. A., Beck A.T.: Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. WUJ 2005.

 2. Baumeister R. F., Heatherton T. F., Tice D. M., Utrata kontroli PARPA, Warszawa 2000.

 3. Beck A. T., Wright F., Newman C., Liese B.: Terapia poznawcza uzależnień, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

 4. Beck J.: Terapia poznawcza, WUJ 2007.

 5. Beck J.: Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. WUJ 2012.

 6. Chodkiewicz J. : Odbić się od dnia? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Łódź UŁ 2012

 7. Chodkiewicz J. : Głód alkoholu - konceptualizacja, wybrane modele i metody pomiaru. Alkoholizm i Narkomania 2014

 8. Chodkiewicz J., Ziółkowski M., Czarnecki D., Gąsior K., Juczyński A., Biedrzycka A., Nowakowska-Domagała K.:„Głód alkoholu i jego determinanty. Doniesienie wstępne.” Polskie Forum Psychologiczne, 2015, 20(4): 467-483.

 9. Cierpiałkowska L., Ziarko : Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa: Wyd. Łośgraf

 10. Connors G.J., DiClemente C.C.,Velasquez M.M., Donovan D.M.: Etapy zmiany w terapii uzależnień. Kraków: WUJ 2015

 11. Dąbrowska K.: Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień. TUW nr 1,2/2007

 12. Feltham C., Horton J.:Psychoterapia i poradnictwo. T. 1 i 2. GWP, Sopot 2013.

 13. Gilbert M.; Evans K.: Superwizja w psychoterapii, GWP 2004.

 14. Gorski T., Miller M. Jak wytrwać w trzeźwości. IPiN, Warszawa 1991.

 15. Gossop M.: Nawroty w uzależnieniach, PARPA, Warszawa 1997.

 16. Greenberger D. , Padesky Ch.: Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. WUJ 2005

 17. Grzesiuk L.(red.):Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. PWN, 1995

 18. Jones C., Shillito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L.: Co wolno, a czego nie wolno terapeucie.GWP, Gdańsk 2005

 19. Kasprzak J., Grab S. „Prawdziwy, zmyślony świat (II)”; w: Terapia uzależnienia i współuzależnienia, rok: 2003, nr 1.

 20. Kasprzak J., Grab S. „Prawdziwy, zmyślony świat”; w: Terapia uzależnienia i współuzależnienia, rok: 2002, nr 6.

 21. Kasprzak J.: Dzienniczek uczuć, FZT 2000.

 22. Klingemann J.: Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Wyd. UW. Warszawa 2010.

 23. Mellibruda J.: Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie. Wydawnictwo Zielone Drzewo, IPZ PTP, Warszawa 2011

 24. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z.: Integracyjna psychoterapia uzależnień-teoria i praktyka, IPZ PTP, Warszawa 2006.

 25. Miller M., Gorski T.T.. Miller D.K.: Naucz się od nowa żyć. Akuracik Warszawawa 2000.

 26. Miller P. : Terapia Uzaleznień - metody oparte na dowodach naukowych. UW Warszawa 2013

 27. Miller R.W., Forcehimes A.A., Zweben A. (2014). Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Kraków: UJ 2014

 28. Miturska E.: „Podejście poznawczo–behawioralne w pracy nad głodem substancji psychoaktywnych.”TUiW, 2016, nr 2.

 29. Monti P.M., Abrams D.B., Kadden R.M., Cooney N.L.: Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. IPZiT, Warszawa 1994.

 30. Popiel A., Pragłowska E., Superwizja w terapii poznawczo – behawioralnej. Koncepcje, procedury, narzędzia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.

 31. Potter-Efron R.T., Potter-Efron P.S.: Złość, alkoholizm i inne uzależnienia. IPZ, Warszawa 1994.

 32. Raytek H.S., Morgan T.J. Chung N.M. Interwencje poznawczo-behawioralne w nadużywaniu alkoholu i uzależnieniu. W: Psychoterapia poznawcza red. M.A.Reinecke, D.A.Clark GWP 2005.

 33. Sheridan Ch., Radmacher S.: Psychologia zdrowia, IPZ, Warszawa, 1998

 34. Tatarski A. Redukcja szkód w psychoterapii. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii W-wa2007.

 35. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA

 36. Teesson M., Degenhardt L., W. Hall: “Uzależnienia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne”, GWP, Gdańsk 2005.

 37. TERAPIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA pismo pracowników lecznictwa odwykowego, numer specjalny, 2007.

 38. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd. Media Rodzina, Warszawa 2009.

 39. Young J., Klosko J.S., Weishaar M.E. Terapia schematów. Przewodnik praktyka, GWP 2013

 

 

SESJA VII:

 1. Alford B. A., Beck A.T.: Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. WUJ 2005.

 2. Baumeister R. F., Heatherton T. F., Tice D. M., Utrata kontroli PARPA, Warszawa 2000.

 3. Beck A. T., Wright F., Newman C., Liese B.: Terapia poznawcza uzależnień, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

 4. Beck J.: Terapia poznawcza, WUJ 2007.

 5. Beck J.: Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. WUJ 2012.

 6. Chodkiewicz J. : Odbić się od dnia? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Łódź UŁ 2012

 7. Chodkiewicz J. : Głód alkoholu - konceptualizacja, wybrane modele i metody pomiaru. Alkoholizm i Narkomania 2014

 8. Chodkiewicz J., Ziółkowski M., Czarnecki D., Gąsior K., Juczyński A., Biedrzycka A., Nowakowska-Domagała K.:„Głód alkoholu i jego determinanty. Doniesienie wstępne.” Polskie Forum Psychologiczne, 2015, 20(4): 467-483.

 9. Cierpiałkowska L., Ziarko : Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa: Wyd. Łośgraf

 10. Connors G.J., DiClemente C.C.,Velasquez M.M., Donovan D.M.: Etapy zmiany w terapii uzależnień. Kraków: WUJ 2015

 11. Dąbrowska K.: Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień. TUW nr 1,2/2007

 12. Feltham C., Horton J.:Psychoterapia i poradnictwo. T. 1 i 2. GWP, Sopot 2013.

 13. Gilbert M.; Evans K.: Superwizja w psychoterapii, GWP 2004.

 14. Gorski T., Miller M. Jak wytrwać w trzeźwości. IPiN, Warszawa 1991.

 15. Gossop M.: Nawroty w uzależnieniach, PARPA, Warszawa 1997.

 16. Greenberger D. , Padesky Ch.: Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. WUJ 2005

 17. Grzesiuk L.(red.):Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. PWN, 1995

 18. Jones C., Shillito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L.: Co wolno, a czego nie wolno terapeucie.GWP, Gdańsk 2005

 19. Kasprzak J., Grab S. „Prawdziwy, zmyślony świat (II)”; w: Terapia uzależnienia i współuzależnienia, rok: 2003, nr 1.

 20. Kasprzak J., Grab S. „Prawdziwy, zmyślony świat”; w: Terapia uzależnienia i współuzależnienia, rok: 2002, nr 6.

 21. Kasprzak J.: Dzienniczek uczuć, FZT 2000.

 22. Klingemann J.: Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Wyd. UW. Warszawa 2010.

 23. Mellibruda J.: Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie. Wydawnictwo Zielone Drzewo, IPZ PTP, Warszawa 2011

 24. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z.: Integracyjna psychoterapia uzależnień-teoria i praktyka, IPZ PTP, Warszawa 2006.

 25. Miller M., Gorski T.T.. Miller D.K.: Naucz się od nowa żyć. Akuracik Warszawawa 2000.

 26. Miller P. : Terapia Uzaleznień - metody oparte na dowodach naukowych. UW Warszawa 2013

 27. Miller R.W., Forcehimes A.A., Zweben A. (2014). Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Kraków: UJ 2014

 28. Miturska E.: „Podejście poznawczo–behawioralne w pracy nad głodem substancji psychoaktywnych.”TUiW, 2016, nr 2.

 29. Monti P.M., Abrams D.B., Kadden R.M., Cooney N.L.: Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. IPZiT, Warszawa 1994.

 30. Popiel A., Pragłowska E., Superwizja w terapii poznawczo – behawioralnej. Koncepcje, procedury, narzędzia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.

 31. Potter-Efron R.T., Potter-Efron P.S.: Złość, alkoholizm i inne uzależnienia. IPZ, Warszawa 1994.

 32. Raytek H.S., Morgan T.J. Chung N.M. Interwencje poznawczo-behawioralne w nadużywaniu alkoholu i uzależnieniu. W: Psychoterapia poznawcza red. M.A.Reinecke, D.A.Clark GWP 2005.

 33. Sheridan Ch., Radmacher S.: Psychologia zdrowia, IPZ, Warszawa, 1998

 34. Tatarski A. Redukcja szkód w psychoterapii. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii W-wa2007.

 35. Teesson M., Degenhardt L., W. Hall: “Uzależnienia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne”, GWP, Gdańsk 2005.

 36. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA

 37. TERAPIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA pismo pracowników lecznictwa odwykowego, numer specjalny, 2007.

 38. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd. Media Rodzina, Warszawa 2009.

 39. Young J., Klosko J.S., Weishaar M.E. Terapia schematów. Przewodnik praktyka, GWP 2013SESJA VIII:

 1. Alford B. A., Beck A.T.: Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. WUJ 2005.

 2. Beck J.: Terapia poznawcza, WUJ 2005.

 3. Beck J.: Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. WUJ 2012.

 4. Dąbrowska K.: Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień. TUW nr 1,2/2007

 5. Feltham C., Horton J.:Psychoterapia i poradnictwo. T. 1 i 2. GWP, Sopot 2013.

 6. Gilbert M.; Evans K.: Superwizja w psychoterapii, GWP 2004.

 7. Greenberger D. , Padesky Ch.: Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. WUJ 2005

 8. Grzesiuk L.(red.):Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. PWN, 1995

 9. Jedliński K. i inni...Trening Interpersonalny, INTRA 1997.

 10. Jones C., Shillito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L.: Co wolno, a czego nie wolno terapeucie.GWP, Gdańsk 2005

 11. Kooyman M.: Społeczność terapeutyczna. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2003.

 12. Marianne Schneider Corey, Gerald Corey Grupy: Metody grupowej pomocy psychologicznej.

 13. Monti P., Abrams D., Hadden R., Cooney N.: Trening konstruktywnych zachowań, IPZ Warszawa 2007.

 14. Praszkier R., Tryjarska B.: Wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem grup treningowych, Przegląd Psychologiczny Nr 2 t.XXIV1981.

 15. Sikorski W.: Psychoterapia grupowa różnych pokoleń, WA-ŻAK 2002.

 16. Sheridan Ch., Radmacher S.: Psychologia zdrowia, IPZ, Warszawa, 1998

 17. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA

 18. Vinogradov S. Yalom I. Psychoterapia grupowa, IPZ PTP, Warszawa 2007.

 19. Vopel K.W.: Poradnik dla prowadzących grupy, W- Jedność Kielce 2003.

 20. Wachtel P. : Komunikacja terapeutyczna. Kraków, WUJ 2012

 21. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd. Media Rodzina, Warszawa 2009.

 22. Yalom I., Leszcz M.: Psychoterapia Grupowa- teoria i praktyka, WUJ 2006.SESJA IX:

 1. Alford B. A., Beck A.T.: Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. WUJ 2005.

 2. Beattie Melody, Koniec współuzależnienia. Media Rodzina 2003.

 3. Beck J.: Terapia poznawcza, WUJ 2005.

 4. Beck J.: Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. WUJ 2012.

 5. Bradshow J., Zrozumieć rodzinę. IPZiT, Warszawa.

 6. Dąbrowska K.: Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień. TUW nr 1,2/2007

 7. Feltham C., Horton J.:Psychoterapia i poradnictwo. T. 1 i 2. GWP, Sopot 2013.

 8. Gilbert M.; Evans K.: Superwizja w psychoterapii, GWP 2004.

 9. Greenberger D. , Padesky Ch.: Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. WUJ 2005

 10. Grzesiuk L.(red.):Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. PWN, 1995

 11. Jones C., Shillito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L.: Co wolno, a czego nie wolno terapeucie.GWP, Gdańsk 2005

 12. Kurza K.: Krótkoterminowe programy dla współuzależnionych, IPZ PTP Warszawa 2000.

 13. Margasiński A.: Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Impuls 2011

 14. Mellibruda J., Sobolewska Z.: Koncepcja i terapia współuzależnienia w „Alkoholizm i narkomania” nr3/28 1997r.

 15. O’Farrell T.J., Fals-Stewart W., Behawioralna terapia par w leczeniu uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2008

 16. Orwid M., Czabała Cz.: Terapia rodzin i małżeństw w uzależnieniach i innych zaburzeniach psychicznych. PTP, Warszawa 1986.

 17. Sharon Wegscheider-Cruse, Kathy Higby, Ted Klontz, Ann Rainey: Rekonstrukcja rodziny.

 18. Sheridan Ch., Radmacher S.: Psychologia zdrowia, IPZ, Warszawa, 1998

 19. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA

 20. TERAPIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA pismo pracowników lecznictwa odwykowego, numer specjalny, 2007.

 21. Wegscheider-Cruse S.: „Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej”, IPZ, Warszawa 2000.

 22. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd. Media Rodzina, Warszawa 2009.SESJA X:

 1. Alford B. A., Beck A.T.: Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. WUJ 2005.

 2. Beck J.: Terapia poznawcza, WUJ 2007.

 3. Beck J.: Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. WUJ 2012.

 4. Bętkowska-Korpała B., Karpowicz A. Emocjonalne jedzenie - przegląd badań. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia,2009, 1, 30-31

 5. Bryan E. Robinson; Chained to the desk, a guidebook for Workalkoholics their partner adn children and clinicians who treat them, NY University Press 2007

 6. Cash H., McDaniel K., Dzieci konsoli. Uzależnienie od gier,Wyd. Media Rodzina, Poznań 2014.

 7. Cermak T.; Jacques Rutzky: Czas uzdrowić swoje życie, PARPA 1996.

 8. Ćwiklińska R., Śliwa R. Dorota J.: Zagrożenia komputerowe [online]. [Dostęp: 25 marca 2008]. Dostępny w Internecie: <http://www.oeiizk.edu.pl/wychowawca/cwiklinska/zagr.ppt#256,1,ZAGROŻENIA KOMPUTEROWE>.

 9. Dąbrowska K.: Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień. TUW nr 1,2/2007

 10. Derwich-Nowak A.: Patologiczny Hazard. Poradnik dla Osób Grających Niebezpiecznie, Zagrożonych Schorzeniem, Ich Rodzin oraz Terapeutów, Difin Centrum Doradztwa i Informacji, Warszawa 2010.

 11. Dąbrowska K.: Leczenie odwykowe niepełnoletnich. TUW nr 3/2008

 12. Dudek B. (red); Psychologiczne, społeczne i zdrowotne skutki pracoholizmu, WUŁ 2011

 13. Elliott J. Place M. :Dzieci i młodzież w kłopocie. WSiP, 2004.

 14. Feltham C., Horton J.:Psychoterapia i poradnictwo. T. 1 i 2. GWP, Sopot 2013.

 15. Fudała J.: Czy twoje picie jest bezpieczne? Warszawa: PARPAMEDIA 2007

 16. Fudała J.: Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie. Warszawa: PARPAMEDIA 2008

 17. Fudała J.: Transteoretyczny model zmiany – integracja systemów psychoterapii w Świat Problemów 1/2012

 18. Gąsior, K.: Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne Dorosłych Dzieci Alkoholików. Warszawa: Difin 2012

 19. Gilbert M.; Evans K.: Superwizja w psychoterapii, GWP 2004.

 20. Ginowicz H.: Hazardzista po terapii, W: Świat problemów Nr 10/2006.

 21. Ginowicz H.: Hazardzista u psychoterapeuty – problem czy wyzwanie, W: Świat Problemów Nr 3/2004.

 22. Ginowicz H.: Zagrożenia płynace z sieci, W: TUW Nr 1,2,3/2003.

 23. Greenberger D. , Padesky Ch.: Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. WUJ 2005

 24. Griffiths M.: Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

 25. Grzesiuk L.(red.):Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. PWN, 1995

 26. Guerreschi C.: Nowe uzależnienia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006

 27. Goldstein A.P., McGinnis E.:Skillstreaming. Kształtowanie młodego człowieka,Nowe strategie i perspektywy nauczania zachowań prospołecznych.Karan 2001

 28. Jakubik A.: Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) - Internet Addiction Syndrome (IAS) [online]. [Dostęp: 15 stycznia 2010]. Dostępny w Internecie: <http://siecioholizm.eu/mid.php?sel=zui_jakubik/>.

 29. Jaraczewska I, Krasiejko I (red.) Dialog motywujący w teorii i Praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012.

 30. Jeffries Mc Whirter J. i inni: Zagrożona młodzież. PARPA, Warszawa 2005.

 31. Juczyński Z., Uzależnienie od czynności, N. Ogińska-Bulik, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

 32. Jones C., Shillito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L.: Co wolno, a czego nie wolno terapeucie.GWP, Gdańsk 2005

 33. Klingemann J.I.: Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Warszawa: UW IPSiR 2010

 34. Litwa A., Janowski R.: „Pomaganie osobom uzależnionym z syndromem DDA”, TUiW nr 4, 2008

 35. Mazurek K., Problem hazardu. Poradnik dla profesjonalistów. Wydawnictwo Parpamedia, Warszawa 2011.

 36. McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter E.H.: Zagrożona młodzież, PARPA, Warszawa 2001.

 37. Miller W. R., Zweben A., DiClemente C.,Rychtarik R. G, Motywowanie do zmiany. PARPA, 1995 .

 38. Miller W.R. Munoz R. R., Picie kontrolowane PARPA Warszawa, 2006.

 39. Miller W.R., Rollnick S.: Dialog Motywujący, WUJ, Kraków 2014.

 40. Miller W.R., Rollnick S.: Jak pomóc ludziom w zmianie, WUJ, Kraków 2014

 41. Miller WR., Rollnick S. Wywiad motywujący. WUJ, Kraków, 2010

 42. Mrozowska O., Przenzak A. Dialog Motywujący – budowanie mostu do zmiany cz. I i II. TUW, 2013

 43. Motywowanie do zmiany, płyta CD PARPA 2014

 44. Niewiadomska I., Brzezińska M., Lelonek B., Hazard, Wyd. KUL, Lublin 2005.

 45. Norejko T.: Agencja bezpieczeństwa. Co grozi pecetowi podłączonemu do Internetu. „Ekspert” 2005. Nr 7-8, s. 20-31.

 46. Ogińska-Bulik N., Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

 47. O’Farrell T.J., Fals-Stewart W., Behawioralna terapia par w leczeniu uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2008

 48. Poprawa R.: W pułapce Internetu [online]. [Dostęp: 27 stycznia 2010]. Dostępny w Internecie: <http://siecioholizm.eu/mid.php?sel=w_pulapce_internetu>.

 49. Problem hazardu. Poradnik dla rodzin, Wydawnictwo Parpamedia, Warszawa 2011.

 50. Prochaska J. O., Norcross J. C., Systemy psychoterapeutyczne IPZ Warszawa 2006.

 51. Prochaska J.O., Norcross J.C., DiClemente C.C. Zmiana na dobre, Instytut Amity, Warszawa 2008.

 52. Robinson E. B.: Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, PARPA, 1998.

 53. Rosengren D.B.: Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Podręcznik praktyka z ćwiczeniami, WUJ, Kraków 2013.

 54. Rosińska J.: Korzyści i zagrożenia płynące z dostępu do Internetu [online]. [Dostęp: 27 stycznia 2010]. Dostępny w Internecie: <http://pg-janow.internetdsl.pl/pub/asia/Kozysci.doc>.

 55. Rostkowska M., Piotr, Ożarski: Uzależnienie od komputera i Internetu – rzeczywistość XXI wieku [online]. [Dostęp: 26 stycznia 2010]. Dostępny w Internecie: <www.pcen.rzeszow.pl/tik/zagrozenia.pps>.

 56. Sharon Wegscheider-Cruse, Kathy Higby, Ted Klontz, Ann Rainey: Rekonstrukcja rodziny.

 57. Sheridan Ch., Radmacher S.: Psychologia zdrowia, IPZ, Warszawa, 1998

 58. Sobolewska Z.: Odebrane dzieciństwo. IPZiT Warszawa 1992.

 59. Sobolewska-Mellibruda Z.:„Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików.” IPZ,Warszawa 2011

 60. Sokół R: Internet – bezpieczeństwo na co dzień [online]. [Dostęp: 25 marca 2008]. Dostępny w Internecie: <http://www.sep.gliwice.pl/pliki/SafeInternet2.ppt>

 61. Tatarski A. Redukcja szkód w psychoterapii. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii W-wa2007.

 62. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA

 63. Ustok L., Hughes J. Pierwsze kroki do wyjścia z uzależnienia od hazardu, Jedność Wydawnictwo, Kielce 2012

 64. Walus D., Uzależnienie od komputera i Internetu [online]. [Dostęp: 27 stycznia 2010]. Dostępny w Internecie: <http://www.edukator.org.pl/2003d/komputer/komputer.html>.

 65. Wegscheider-Cruse S.: „Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej”, IPZ, Warszawa 2000.

 66. William M., Munoz R.F.: Picie kontrolowane. Sposoby na umiarkowanie, PARPA, Warszawa 2006.

 67. Wojdyło K.: Pracoholizm- perspektywa poznawcza, Enegram-Difin 2010

 68. Wojdyło K.;Kwestionariusz Pracoholizmu (WART) —adaptacja narzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych, Nowiny Psychologiczne 4/ 2005.

 69. Woronowicz B.T. Hazard, zagrożenia i drogi wyjścia, Media Rodzina, Poznań 2012.

 70. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd. Media Rodzina, Warszawa 2009.

 71. Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. PARPAMEDIA 2009

 72. Zdziarski M.: Uzależnienia behawioralne. Rozmowy z ekspertami. Instytut Łukasiewicza 2013

 73. Zięba H., Stop dopalaczom. Pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy Medyk, Warszawa 2011.

 74. Zwoliński A. Ball S.: W sieci hazardu. Wydawnictwo Petrus, 2011.SESJA XI:

 1. Alford B. A., Beck A.T.: Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. WUJ 2005.

 2. Beck J.: Terapia poznawcza, WUJ 2005.

 3. Beck J.: Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. WUJ 2012.

 4. de Leon G.: Społeczność terapeutyczna -teoria, model, metoda, KBdsPN 2003.

 5. Dąbrowska K.: Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień. TUW nr 1,2/2007

 6. Dziewiecki M.: Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2001.

 7. Feltham C., Horton J.:Psychoterapia i poradnictwo. T. 1 i 2. GWP, Sopot 2013.

 8. Gilbert M.; Evans K.: Superwizja w psychoterapii, GWP 2004.

 9. Greenberger D. , Padesky Ch.: Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. WUJ 2005

 10. Grzesiuk L.(red.):Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. PWN, 1995

 11. Jabłoński P., Bukowska B., Czabała J. Cz. (red.), Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012

 12. Jaraczewska I, Krasiejko I (red.) Dialog motywujący w teorii i Praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012.

 13. Jones C., Shillito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L.: Co wolno, a czego nie wolno terapeucie.GWP, Gdańsk 2005

 14. Klingemann J.I.: Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Warszawa: UW IPSiR 2010

 15. Kooyman M.: Społeczność terapeutyczna. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2003.

 16. Maisto S.; Galizio M.; Connors G.: Uzależnienia- zażywanie i nadużywanie, Karan 2000.

 17. Miller W. R., Zweben A., DiClemente C.,Rychtarik R. G, Motywowanie do zmiany. PARPA, 1995 .

 18. Motywowanie do zmiany, płyta CD PARPA 2014

 19. Mrozowska O., Przenzak A. Dialog Motywujący – budowanie mostu do zmiany cz. I i II. TUW, 2013

 20. Prochaska J. O., Norcross J. C., Systemy psychoterapeutyczne IPZ Warszawa 2006.

 21. Prochaska J.O., Norcross J.C., DiClemente C.C. Zmiana na dobre, Instytut Amity, Warszawa 2008.

 22. Rosengren D.B.: Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Podręcznik praktyka z ćwiczeniami, WUJ, Kraków 2013.

 23. Sheridan Ch., Radmacher S.: Psychologia zdrowia, IPZ, Warszawa, 1998

 24. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA

 25. Warecki K.: Dopalacze, Wydawnictwo Polskie Encyklopedyczne, Radom 2010.

 26. William M., Munoz R.F.: Picie kontrolowane. Sposoby na umiarkowanie, PARPA, Warszawa 2006.

 27. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd. Media Rodzina, Warszawa 2009.

 28. Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. PARPAMEDIA 2009

 

 

SESJA XII:

 1. Alford B. A., Beck A.T.: Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. WUJ 2005.

 2. Bandura – Madej W.: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Interart, 1996.

 3. Beck J.: Terapia poznawcza, WUJ 2005.

 4. Beck J.: Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. WUJ 2012.

 5. Briere, J., Scott, C.: Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody terapeutyczne. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. PTP 2011

 6. Dąbrowska K.: Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień. TUW nr 1,2/2007

 7. Dudek B.: Zaburzenia po stresie traumatycznym, GWP 2003.

 8. Feltham C., Horton J.:Psychoterapia i poradnictwo. T. 1 i 2. GWP, Sopot 2013.

 9. Finkelhor D. Wiktymizacja dzieci: perspektywa rozwojowa w Dziecko krzywdzone nr 3(20) 2007.

 10. Gilbert M.; Evans K.: Superwizja w psychoterapii, GWP 2004.

 11. Greenberger D. , Padesky Ch.: Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. WUJ 2005

 12. Grzesiuk L.(red.):Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. PWN, 1995

 13. Herman J. L..: Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. GWP, Gdańsk 2004.

 14. James, R.K., Gilliland, B.E.: Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA 2005

 15. Jones C., Shillito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L.: Co wolno, a czego nie wolno terapeucie.GWP, Gdańsk 2005

 16. Lipowska A.- Teutsch "Rodzina a przemoc" PARPA, Warszawa 1995.

 17. Madanes C.: Przemoc w rodzinie – psychoterapia sprawców i ofiar, GWP 2002.

 18. Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D.: ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc. ETOH Warszawa 2014

 19. Niebieska Linia, Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy, IPZ, Warszawa.

 20. Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, świadków i sprawców przemocy o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie, TNS OBOP dla MIPS, październik 2007.

 21. Richard J.; l Gilliland B.: Strategie interwencji kryzysowej, PARPA 2004.

 22. Sheridan Ch., Radmacher S.: Psychologia zdrowia, IPZ, Warszawa, 1998

 23. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA

 24. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd. Media Rodzina, Warszawa 2009.

 

 

 

LITERATURA ZALECANA PRZEZ PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

LITERATURA PODSTAWOWA:

I. PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA:

 1. Beck A. T., Wright F., Newman C., Liese B.:Terapia poznawcza uzależnień. Wydawnictwo UJ, Kraków 2007

 2. Bętkowska-Korpała B. Osobowościowe uwarunkowania procesu zdrowienia u osóbuzależnionych od alkoholu.Rozdz. 1,2. Medycyna Praktyczna. Kraków, 2013.

 3. Bętkowska-Korpała B. (red.):Uzależnienia w praktyce klinicznej – zagadnienia diagnostyczne.Wydawnictwo PARPAMEDIA, Warszawa 2008.

 4. Chodkiewicz J.:Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, 2012 – rozdz. 1, 2 , 3

 5. Chodkiewicz J., Gąsior K. (red.): „Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu”. Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2013

 6. Cierpiałkowska, L., Ziarko, M.:Psychologia uzależnień – alkoholizm. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.

 7. Connors G.J., DiClemente C.C., MardenVelasquez M., Donovan D.M.:Etapy zmiany w terapii uzależnień. Wybór i planowanie interwencji. Wyd. UJ, Kraków 2015.

 8. Erikson C.K., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

 9. Gąsior K.: Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne Dorosłych Dzieci Alkoholików. Rozdz. 1,2,3. Difin, Warszawa 2012.

 10. Gossop M.:Nawroty w uzależnieniach. Wydawnictwo PARPA, Warszawa 1997.

 11. Herman J. L.: Przemoc - uraz psychiczny i powrót do równowagi.GWP, Gdańsk, 2004

 12. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10.Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, IPiN, Kraków – Warszawa - 1997

 13. Margasiński A.: Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Wydawnictwo Impuls 2011, rozdział 5 i 6

 14. Mellibruda J.: Przeciwdziałanie przemocy domowej, IPZ, Warszawa, 2009

 15. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z.: Integracyjna psychoterapia uzależnień - teoria i praktyka. IPZ PTP, Warszawa 2006

 16. Miller P.M. (red.): „Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych”. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

 17. Miller W.R.:Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Parpamedia, 2009

 18. Miller W.R., Munoz R.F.:Picie kontrolowane. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2006

 19. Miller W.R., Forcehimes A.A., Zweben A.: Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

 20. Miller W.R., Rollnick S.: Dialog motywujący. Jak pomoc ludziom w zmianie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

 21. Poprawa R. (2015). Skazani na problemy. W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań angażowania się mężczyzn w picie alkoholu. Rozdz. 1,2,3,4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 22. Sobolewska-Mellibruda Z. „Współuzależnienie-koncepcja i psychoterapia”. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 4/2008, 5/2008 oraz 6/2008(do pobrania ze strony www.tuiw.pl)

 23. Sobolewska-Mellibruda Z.:„Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików.” IPZ,Warszawa 2011

 24. Standardy form pomocy psychologicznej dla różnych grup dorosłych dzieci alkoholików oraz kwalifikacji osób im pomagających. Oprac. Zespół Ekspertów PARPA ds. Pomagania Osobom z Syndromem DDA, 2008 r., źródło:www.parpa.pl

 25. Uzależnienia: badania podstawowe; Nawroty; Picie kontrolowane. Alkoholizm i Narkomania, (numer specjalny), 2009, t. 22.

 

II. PSYCHOPATOLOGIA:

 1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń. GWP, Gdańsk 2003.

 2. Cierpiałkowska L.: Psychopatologia. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

 3. Seligman M., Walker E.F., Rosenhan D.L.:Psychopatologia. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006.

 4. Terapia Uzależnienia i WspółuzależnieniaWydanie Specjalne 2007 (najważniejsze artykuły z lat 2002-2006, do pobrania ze strony www.tuiw.pl w formacie PDF lub do otrzymania w PARPA). Pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA.

 

III. ASPEKTY MEDYCZNE:

 1. Bieńkowski P., Habrat B., Jarema M., Mierzejewski P., Samochowiec J., Wojnar M., Rybakowski J.:„Długoterminowa farmakoterapia wspierająca utrzymywanie abstynencji lub zmniejszająca spożycie alkoholu u osób uzależnionych od alkoholu. Zalecenia Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU) i Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP).” Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, Nr 3–4, s. 133–139.

 2. Habrat B. Szkody zdrowotne spowodowane alkoholem. Wyd. Springer PWN, Warszawa 1996.

 3. Lis K.: „Wpływ spożywania alkoholu etylowego na wyniki badań laboratoryjnych.” W: Alkoholizm i Narkomania,2009, t. 22 nr 1.

 4. Woronowicz B. Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia.Media Rodzina. Parpamedia, 2009

 

LITERATURA ZALECANA:

 

 1. Baumeister R.F., Heatherton T.F., Tice D.M.: Utratakontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. PARPA, Warszawa 2000

 2. Bętkowska-Korpała B., Gąsior K., Maciek-Haściło B., Ryniak J. Krótkoterminowa terapia par. Proces zdrowienia w uzależnieniu. PARPA, Warszawa 2016.

 3. Bętkowska-Korpała B., Ryniak J.:„Współuzależnienienie jako zaburzenie adaptacji”. TUW nr 6/2008

 4. Chodkiewicz J.:„Głód alkoholu – konceptualizacja, wybrane modele i metody pomiaru.” Alkoholizm i Narkomania, 2014, 27: 265-272.

 5. Chodkiewicz J., Ziółkowski M., Czarnecki D., Gąsior K., Juczyński A., Biedrzycka A., Nowakowska-Domagała K.:„Głód alkoholu i jego determinanty. Doniesienie wstępne.” Polskie Forum Psychologiczne, 2015, 20(4): 467-483.

 6. Corey M. S., Corey G.: Grupy - metody grupowej pomocy psychologicznej.IPZ, Warszawa 2002

 7. Czabała Cz.: Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006

 8. Daley D.C., Moss H., Campbell F.: Podwójne zaburzenia. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP, Warszawa 1995.

 9. Derwich-Nowak A. Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów.Difin, Warszawa 2010.

 10. Dąbrowska K.: Leczenie odwykowe niepełnoletnich. TUW nr 3/2008

 11. Dąbrowska K.: Odwyk z przymusu. TUW nr 6/2007

 12. Dąbrowska K.: Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień. TUW nr 1,2/2007

 13. Dąbrowska K., Łukowska K. (2014).:Zadania i kompetencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Remedium.

 14. Feltham C., Horton J.:Psychoterapia i poradnictwo. T. 1 i 2. GWP, Sopot 2013.

 15. Gelso C., Hayes J.: Relacja terapeutyczna.GWP, Gdańsk 2004

 16. Goldstein A.P., McGinnis E.:Skillstreaming. Kształtowanie młodego człowieka,Nowe strategie i perspektywy nauczania zachowań prospołecznych.Karan 2001

 17. Grzesiuk L.(red.):Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. PWN, 1995

 18. Habrat B.: Typologia alkoholizmu - nowsze badania, doświadczenia europejskie. W: Alkohol a Zdrowie – Typologia alkoholizmu, PARPA, 2000

 19. Habrat B., Waldman W., SeinAnand J.:„Postepowanie w alkoholowych zespołach abstynencyjnych.”Przegląd Lekarski, 2012, 69(8): s. 470-476.

 20. Iwanicka K., Olajossy M. (2015). „Koncepcje tzw. głodu alkoholu.”Psychiatria Polska, 49(2): 295-304.

 21. Jabłoński P., Bukowska B., Czabała J. Cz. (red.), Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012

 22. James R., Gilliland B.: Strategie interwencji kryzysowej.Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa, 2005

 23. Jones C., Shillito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L.: Co wolno, a czego nie wolno terapeucie.GWP, Gdańsk 2005

 24. Kaczmarczyk I.: Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2008

 25. Klingemann J.: Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Wyd. UW. Warszawa 2010.

 26. Kottler J.:Opór w psychoterapii. GWP,Gdańsk 2004

 27. Leonard K.E., Blane H.T.: Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych. PARPA, Warszawa 2003.

 28. Lindenmeyer J.: Ile możesz wypić.GWP,Gdańsk 2007

 29. Litwa A., Janowski R.: „Pomaganie osobom uzależnionym z syndromem DDA”, TUiW nr 4, 2008

 30. McWhirter J., McWhirter A., McWhirter E. Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. PARPAMEDIA Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 2008

 31. Mellibruda J.: Siedem ścieżekintegracji psychoterapii. Ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie. Wydawnictwo Zielone Drzewo, IPZ PTP, Warszawa 2011

 32. Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D.: ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc. ETOH Warszawa 2014

 33. Miturska E.: „Podejście poznawczo–behawioralne w pracy nad głodem substancji psychoaktywnych.”TUiW, 2016, nr 2.

 34. Monti P., Abrams D., Hadden R., Cooney N.: Trening konstruktywnych zachowań, IPZ Warszawa 2007

 35. Motywowanie do zmiany, płyta CD PARPA 2014

 36. O’Farrell T.J., Fals-Stewart W., Behawioralna terapia par w leczeniu uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2008

 37. Ogińska-Bulik N.: Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?Difin, Warszawa 2010.

 38. Okun B.: Skuteczna pomoc psychologiczna, IPZ, Warszawa 2002

 39. Prochaska J. O., Norcross J. C.: Systemy psychoterapeutyczne. Analiza trans-teoretyczna. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006.

 40. Psychiatria, t.1 -3.(red.): A. Bilikieiwcz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2003.

 41. Rozwiązywanie Problemów Alkoholowychwww.parpa.pl–Akty prawne

 42. Scully J. H.: Psychiatria, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2003

 43. Sheridan Ch., Radmacher S.: Psychologia zdrowia, IPZ, Warszawa, 1998

 44. Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomani, Warszawa 2007

 45. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, pismo będące dwumiesięcznikiem, wydawane przez Fundację „Zdrowie-Trzeźwość” oraz PARPA

 46. Uszkodzenie płodu wywołane alkoholem, Wydawnictwo PARPA, Warszawa, 1998

 47. Vinogradov S., Yalom I.: Psychoterapia grupowa, IPZ PTP, Warszawa 2007

 48. Wegscheider-Cruse S.: Nowaszansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej. IPZ, Warszawa 2000

 49. Wieczne dziecko, płyta CD PARPA 2007

 50. Yalom I., Leszcz M.: Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006