Drukuj
PDF
Wrz
13

Zapisy chętnych do kolejnej edycji SzPU w 2020 roku

Wszystkie osoby chętne do uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień w Szkole Psychoterapii Uzależnień CEDR

Zapraszamy do wstępnej elektronicznej rejestracji kandydatów na szkolenie w 2020 r.

Informujemy, że Szkoła Psychoterapii Uzależnień CEDR przystąpiła do konkursu Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na realizację specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

W sytuacji uzyskania rekomendacji Dyrektora KBPN do prowadzenia szkolenia zgodnie z nowymi zasadami, CEDR uruchomi szkolenie w styczniu 2020.


Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o wpisanie się na listę osób chętnych rozpocząć szkolenie w 2020 r. Po wpisaniu się na listę, zespół administracyjny CEDR dopilnuje abyś w porę został(a) powiadomiony(a) o rozpoczęciu właściwego naboru i przekaże informację dotyczące złożenia wymaganych dokumentów.


Dane uczestnika